opalowo.pl

Blog tematyczny o budownictwie, przemyśle, technologii, ogrodzie i aranżacji wnętrz!

Przemysł

Jakie są gałęzie przemysłu?

Jakie są gałęzie przemysłu?

Przemysł jest niewątpliwie najważniejszym działem gospodarki. Przede wszystkim zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych oraz produkcyjnych. Na szczeblu regionalnym oferuje takie korzyści, jak coraz to nowe miejsca pracy i zdecydowaną poprawę warunków bytu społeczeństw lokalnych. Jednakże dzięki ciągłemu rozwojowi, zyskuje obszar całego kraju. Przemysł jest tak dużym działem gospodarki, że warto jest przybliżyć go w jego poszczególnych aspektach.

Przemysł paliwowo – energetyczny

Gałęzie przemysłu można podzielić na kilka działów. Pierwszym z nich jest przemysł paliwowo – energetyczny, który możemy opisać, dzieląc go na trzy grupy.

Jednym z nich jest przemysł węglowy, który jest bez wątpienia jednym z najważniejszych źródeł energii nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Według najnowszych szacunków ponad 40% energii wykorzystywanej na całym globie pochodzi właśnie z węgla. W Polsce wydobywany jest przede wszystkim węgiel kamienny, a także węgiel brunatny i brykiet.

Kolejny dział to przemysł paliwowy, który głównie zajmuje się wydobywaniem surowców energetycznych takich, jak gaz czy ropa naftowa. Kolejnym etapem jest przetwarzanie ich w maszynowniach i elektrowniach. Cały proces przeprowadzany jest przez rafinerie, których zadaniem jest prowadzenie odwiertów ropy naftowej. Ponadto różnego rodzaju koksownie prowadzą wydobycie gazu ziemnego i łupkowego.

Przemysł energetyczny zaś odpowiedzialny jest za przetwarzanie dostępnych form energii, a następnie zasilanie procesów przemysłowych i właściwe napędzanie maszyn. Dzięki wszelakim turbinom i prądnicom, które są napędzane różnymi rodzajami energii, dostarczana jest energia elektryczna. Oprócz energii elektrycznej należy także wspomnieć o energii cieplnej, którą jest para wodna oraz ogrzana woda. W tym przypadku także wykorzystuje się różnego rodzaju źródła energii. I tak elektrociepłownie dostarczają ciepło, a sieci przemysłowe energię elektryczna.

Przemysł elektromaszynowy

W przypadku przemysłu elektromaszynowego również możemy mówić o kilku podgrupach.

Jednym z większych przemysłów przetwórczych w Polsce jest przemysł metalowy. Do jego zadań należy budowa maszyn, które następnie wykorzystywane są w innych działach gospodarki narodowej.

Z kolei przemysł maszynowy to przede wszystkim wyrób środków transportu, a także silników elektrycznych, maszyn górniczych i wielu innych urządzeń.

Niezmiernie ważnym działem jest przemysł środków transportu, w skład którego wchodzi produkcja samochodów, samolotów, pociągów itd..

Przemysł elektrotechniczny natomiast zajmuje się produkcją telefonów, telewizorów, sprzętu AGD i wielu innych.

Przemysł chemiczny i inne

Przemysł chemiczny zajmuje się wytwarzaniem zarówno prostych surowców chemicznych, jak i bardzie zaawansowaną chemią. W tym dziale gospodarki nie ma miejsca na przypadek, a określone zasady wymuszają wysoki profesjonalizm działania.

Ostatnie z działów to przemysł mineralny, a także przemysł lekki, który zajmuje się produkcją artykułów masowego użytku.

Udostępnij