opalowo.pl

Blog tematyczny o budownictwie, przemyśle, technologii, ogrodzie i aranżacji wnętrz!

Przemysł

Przemysł high-tech w Polsce

Przemysł high-tech w Polsce

Przemysł high-tech, czyli przemysł wysokiej technologii to nic innego, jak gałęź przemysłu, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe, a także techniczne i technologiczne. Dzieje się tak zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w wytwarzanym produkcie.

Przemysł high-tech a przemysł tradycyjny

Przemysł high-tech jest również nazywany przemysłem zaawansowanych technologii lub po prostu przemysłem wysokiego przetwarzania. Łączy on w jednym obszarze nie tylko instytucje naukowo-badawcze, ale również biznes, instytucje finansów oraz wysoko rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Przede wszystkim wykorzystuje lokalne, regionalne i rządowe programy wsparcia przedsiębiorczości, aby odkryć i skutecznie rozwijać najnowsze rozwiązania technologiczne.

Rozwój przemysłu high-tech

Do rozwoju przemysłu high-tech przyczyniła się głównie III rewolucja przemysłowa, która oparta jest w znacznej części na półprzewodnikach, tranzystorach i światłowodach. Ponadto osiągnięcia biotechnologiczne oraz najnowsza wiedza o wykorzystaniu energii atomowej potęgują tenże rozwój. Rozwój gospodarczy państw wysoko rozwiniętych w znacznej mierze uzależniony jest od tegoż przemysłu. Za sprawą coraz to nowych rozwiązań technicznych, materiałów, a także produktów, globalna gospodarka jest pod jej silnym wpływem, co przenosi się na inne gałęzie przemysłu oraz pozostałe sektory gospodarki.

Proces produkcji w przemyśle high-tech

Proces produkcji, jaki występuje w przemyśle wysokiej technologii, podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap jest tak zwaną fazą innowacji. W tejże fazie ogromną rolę odgrywają różnego rodzaju badania naukowe, a także zaplecze naukowo badawcze. To właśnie w tej fazie następują prace nad zupełnie nowymi koncepcjami technologicznymi. Ponadto dochodzi również do testowania powstających prototypów produktów. To właśnie dlatego ośrodki przemysłowe mają swoją lokalizację w pobliżu wyższych uczelni oraz instytucji rozwojowo-badawczych.

Drugi etap to po prostu masowa produkcja. W tym przypadku najważniejszym czynnikiem są niskie koszty pracy.

Działy przemysłu high-tech

Do przemysłu high tech możemy zaliczyć następujące branże i gałęzie:
– przemysł chemiczny, który produkuje materiały syntetyczne, a także tworzywa sztuczne i chemikalia nieorganiczne. Do przemysłu chemicznego możemy także zaliczyć przemysł farmaceutyczny
– przemysł zbrojeniowy oraz lotniczy i rakietowy, który zajmuje się produkcją statków kosmicznych, rakiet, a także samolotów i sprzętu do lotów i badań kosmicznych
– przemysł elektroniki użytkowej, w której produkuje się między innymi komputery osobiste oraz telefony komórkowe
– przemysł elektroniki przemysłowej, w skład której wchodzą między innymi produkcja półprzewodników i tranzystorów
– przemysł środków transportu
– przemysł precyzyjny.

Cechy przemysłu zaawansowanych technologii

Ten rodzaj przemysłu wyróżnia się takimi cechami, jak krótki cykl żywotności produktu, duże zyski ze sprzedaży tychże produktów oraz wysoka jakość produktów i wiele innych czynników.

Udostępnij